Annas klädhörna

Företagsinformation

www.annaskladhorna.se tillhandahålls med Org nummer 770828-4620 Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse

Priser/ Betalning /Kortbetalning

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar och kan komma att ändras vid eventuella prishöjningar. Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora och Klarna  tillsammans med samarbetspartners. Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt eller med Klarna faktura

Frakt & Fraktmetoder

En fraktkostnad om 69 kr tillkommer på samtliga beställningar, oavsett beställningens volym/vikt. Vi levererar din vara med Postnord, vid mindre varubrev så är leveransen 1-5 dagar till brevlåda, eller närmaste utlämningsställe. Skickar endast inom Sverige.

Hämta i butik

Vid beställning att hämta i butik , lagerhålles det i butiken i 7 dagar från beställningstillfället!

Försvunnen leverans

Annas klädhörna ansvarar ej för speditörens arbete och försvunna försändelser kan vi ej ersätta. Båda parter kontakta speditören snarast för utredning.

Öppet köp

Vi följer distansavtalslagen och därmed har du rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning. Meddela detta via mail.  info@annaskladhorna.se

Om du som kund har hanterat artikeln i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta lett till att artikeln som returneras är mindre värd, har vi rätt att dra av en summa motsvarande artikelns värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och prova varan, men den får ej vara använd utöver detta. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten

Artikeln ska returneras väl emballerad och i fint skick.

Returer, Reklamation & Byten

Vill du returnera, byta eller reklamera ditt köp så kontakta info@annaskladhorna.se Ångrar du ditt köp får du själv stå för returkostanden.! Om du returnerar på grund av att varan är defekt eller om vi har packat fel så är returen gratis för dig.

Byte/ Reklamation

Vill du byta till annan vara är det lättast att lägga en ny beställning direkt på den storlek du vill byta till och sen kontakta mig. Inga kostnader tillkommer för frakterna. Kontakta mig via mail omgående för vidare instruktioner för reklamation.

Du har 3 års reklamationsrätt enligt Svensk lag.

Återbetalningsskyldighet

Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog varan. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka. Vi betalar allting returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror

Se även konsumentverket eller distanshandelslagen

Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Annas klädhörna att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

 • Kontaktuppgifter: Annas klädhörna
                               info@annaskladhorna.se
                               Borgarsväg 7
                               311 54 Glommen
  Juridiskt namn: Anna Johansson

Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet

Klagomål

Har kund klagomål kan dessa framföras  via våra kontaktsätt som ni finner HÄR:  info@annaskladhorna.se

Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

Annas klädhörna, org.nr. 770828-4620 behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.annaskladhorna.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Annas klädhörna ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 • För att hantera eventuella returer.
 • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka  erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Annas klädhörna ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Annas klädhörna ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Annas Klädhörna berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Annas Klädhörna skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Annas Klädhörna anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Annas klädhörna är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Annas klädhörna via info@annaskladhorna.se . Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Annas klädhörna berättigade intressen.
 • Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61